Våre funksjonærer

Jympa-treningsledere i F&S Drammen
Anne Helene
Anne Kathrin
Gro
Muna
 
Sirkefys-treningsleder i F&S Drammen
Anne Kathrin
Sirkefys-vikar: Muna 
 
Verter i F&S Drammen
Anne
Anne Kristin
Elisabeth
Wenche 
 
Ved behov for vikar: Intervall flex-treningsleder i F&S Drammen
Hege
 
Styre i F&S Drammen 2017:
Leder, Ung-fokusansvarlig: Stina Bellen Haflan
Nestleder, EnkelJympaansvarlig: Muna Taarland
Styremedlem, kasserer, hall-leieansvarlig: Heidi Grøndahl
Styremedlem, trenings- og utdanningsansvarlig: Gro Waage
Styremedlem: Isabell Systad 
 
Revisor: Jorunn Nilsen Ovnerud
Valgkomite: 
Anne Kristin Thorset
Elisabeth Lindstrøm
Verts- og utstyrsansvarlig: Wenche Haraldsen


Sist endret av: Stina K Bellen Haflan. Sist endret dato/tid: 23.03.2017 18:23:55

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2017 #95