Kjøpvilkår

For å bli medlem av Friskis&Svettis Drammen må du betale medlems- og treningsavgift. Betal til konto 2480 14 38594 og ta med kvittering på første trening. Du vil da få utdelt treningskort og bli registrert hos oss.
 
F&S Drammen selger terminkort og årskort.
Et terminkort er gyldig for en termin, enten vårtermin eller høsttermin. Prisen er den samme uansett om man kjøper kortet tidlig eller sent i terminen.
 
Årskort selges kun i vårtermin og er gyldig ut kalenderåret.
 
Og i tillegg selger vi enkeltbilletter til kr. 100,- pr gang (kr. 50,- for ungdom).
 
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #88