Åpningstider

Friskis&Svettis Drammen trener på følgende steder:
Hallermoen skole, Drammenshallen, Drammen videregående skole og Øren Flerbrukshall.
 
Vertene står i døra 15 minutter før timen starter.
Velkommen til Friskis&Svettis trening.
 
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #81